Udruženje Generala BiH - Logo

General Džemal Merdan preuzeo priznanje Udruženju generala Bosne i Hercegovine

General Džemal Merdan preuzeo priznanje Udruženju generala Bosne i Hercegovine

Danas smo u Zenici imali čast i zadovoljstvo preuzeti dodijeljeno nam priznanje od strane naših prijatelja i saboraca okupljenih u Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara Federacije Bosne i Hercegovine.

Priznanje nam je dodijeljeno kao jednom od subjekata koji pokazuju odgovornost spram ove kategorije u smislu pravilnog tretiranja, unapređenja statusa RVI 100% prve grupe, kao najteže i specifične kategorije RVI, kao i za iskazanu podršku, doprinos i odgovornost, u poboljšanju i realizaciji statusnih pitanja ove kategorije.

Priznanje je preuzeo član Upravnog odbora UG BiH, general Merdan, koji je iskazao zahvalnost Savezu na priznanju, a posebno na njihovom nemjerljivom doprinosu u našem odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Merdan je takođe iskazao zadovoljstvo na našoj dugogodišnjoj saradnji, uz obećanje da će generali i dalje pružati punu podršku ovoj kategoriji veterana.

Posjeta ministarstvu za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona Posjeta ministarstvu za boračka pitanja u Vladi Zeničko-dobojskog kantona
Obilježena godišnjica formiranja 4.korpusa Armije RBiH Obilježena godišnjica formiranja 4.korpusa Armije RBiH

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine