Udruženje Generala BiH - Logo

Udruženje generala Bosne i Hercegovine

Adresa: Bosna i Hercegovina, 71000 Sarajevo, ul. Zelenih beretki br.2

 

 

ID broj: 4201151810004 - poreska registracija kod Porezne uprave FBiH - Kantonalni ured Sarajevo

BAM račun UG BiH broj: 1027080000013152 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo


Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine