Udruženje Generala BiH - Logo

Održana 13-ta redovna Skupština UG BiH

Održana 13-ta redovna Skupština UG BiH

Danas je u Sarajevu održana 13-ta redovna Skupština našega udruženja. Udruženje se u punoj mjeri pridržava obavezujućih odredbi Zakona o udruženjima i Statuta Udruženja, te redovno održava i realizuje sve zadatke i obaveze koje iz njih proizilaze.

Na Skupštini su prezentovani izvještaji za 2023.godinu, kao i planovi za tekuću 2024.godinu. Svi izvještaji i planovi su jednoglasno podržani. Članovi Skupštine su dali punu podršku aktuelnom rukovodstvu uz prijedloge i inicijative za budući rad. Diskutovalo se i o trenutnoj situaciji u našoj državi, te istaknuto da mi kao udruženje, a i svaki general ponaosob treba dati punu podršku našim državnim predstavnicima u borbi za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Statutom UG BiH i Pravilnikom o dodjeli priznanja Skupština je donijela odluku da se dodijele priznanja slijedećim pojedincima i kolektivima:

Povelja UG BiH

  1. General Muharem Fetahagić
  2. Član UG BiH Hasan Efendić
  3. General Refik Lendo
  4. Gospođa Dženana Karup – Druško
  5. Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH

 

Zahvalnica UG BiH

  1. Udruženje „Pravda“ i predsjednik Udruženja „Pravda“ gospodin Avdo Huseinović
  2. Udruženje za zaštitu historijskih vrijednosti Bosne i Hercegovine "Haber"
Podrška evro - atlanskim integracijama države Bosne i Hercegovine Podrška evro - atlanskim integracijama države Bosne i Hercegovine
Podrška zaključcima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira Podrška zaključcima Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine