Udruženje Generala BiH - Logo

Udruženje generala Bosne i Hercegovine je udruženje koje je osnovano na inicijativu grupe generala Bosne i Hercegovine, a podržano i usvojeno na Osnivačkoj skupštini održanoj 15.12.2005. godine, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. Udruženje je dobrovoljno, nestranačko, nevladino, neprofitabilno, staleško udruženje ravnopravnih članova, koje ne trpi diskriminaciju po bilo kojem osnovu.

Udruženje je registrovano u Registru udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine dana 31.05.2006.godine.

 

Programski ciljevi Udruženja su:

  • njegovanje i razvijanje tradicije antifašizma;
  • afirmacija građanskog demokratskog društva u BiH;
  • ostvarivanje ljudskih prava i demokratskih sloboda u skladu sa općeprihvaćenim i međunarodnim pravnim normama;
  • podizanje svijesti o historijskim, kulturnim i civilizacijskim vrijednostima BiH kroz organizovanje okruglih stolova, tribina, predavanja i naučnih skupova;
  • organizovanje, iniciranje i učešće u obilježavanju značajnih datuma, događaja i ličnosti iz historije državnosti BiH;
  • priznavanje i ostvarivanje statusnih prava članova Udruženja generala Bosne i Hercegovine
  • saradnja sa istim ili sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu radi ostvarivanja svojih programskih ciljeva.

(Izvod iz Statuta UG BiH)

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine