Udruženje Generala BiH - Logo

Održana sjednica Upravnog odbora UG BiH

Održana sjednica Upravnog odbora UG BiH

Upravni odbor Udruženja generala je održao 1.redovnu sjednicu u 2022.godini, sa vrlo bitnim dnevnim redom.

Analizirane su aktivnosti u proteklom periodu, a vezane za odluke proširenog sastava od 12.11.2021.godine. Zaključeno je da smo u punoj mjeri postigli ciljeve i da smo imali vrlo kvalitetne razgovore sa članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, te čelnicima Doma naroda i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izuzetno smo zadovoljni i susretima sa čelnicima parlamentarnih stranaka SDA, NiP, SDP, SBB BiH i DF, gdje smo u velikoj mjeri postigli suglasje u stavovima i potrebi za zajedničkim djelovanjem svih probosanskohercegovačkih političkih subjekata.

Sa određenom dozom razočarenja moramo reći da čelnici NS (Naše stranke) nisu odgovorili na naš poziv na sastanak sa delegacijom Udruženja generala Bosne i Hercegovine iz nama nepoznatih razloga.

Upravni odbor je donio odluku o održavanju redovne Izborne skupštine Udruženja u 2022.godini.  U skladu sa Statutom UG BiH su ustanovljeni prijedlozi za novo rukovodstvo sa kojima će se izaći pred delegate na Skupštini. Takođe je donesena Odluka na osnovu koje ćemo nastaviti sa organizacijom obilježavanja važnih datuma i događaja iz našega Kalendara važnih događaja i datuma.

Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa rukovodstvom Demokratske fronte Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa rukovodstvom Demokratske fronte
Udruženje generala Bosne i Hercegovine održalo redovnu Skupštinu Udruženje generala Bosne i Hercegovine održalo redovnu Skupštinu

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine