Udruženje Generala BiH - Logo

Delegacija Udruženja sa Predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Delegacija Udruženja sa Predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Razgovarano je o aktivnostima Udruženja generala Bosne i Hercegovine, a poseban naglasak je stavljen na aktuelna pitanja u vezi sa procesuiranjem ratnih zločina.

Podcrtano je da je Bosna i Hercegovina usvojila Revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, kojom je jasno naznačeno da prioritet moraju biti predmeti sa A liste, koju je pravosudnim organima u BiH dostavio Međunarodni krivični tribunal u Haagu. Istaknuto je da je pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim tribunalom u Haagu utvrđena istina o karakteru rata kao međunarodnog sukoba, s ciljem podjele Bosne i Hercegovine i učešćem susjednih država, što nije podložno revizionističkoj interpretaciji.

Istaknuto je da su međunarodni sudovi zaključili kako je Armija Republike Bosne i Hercegovine bila jedina legalna odbrambena snaga, kao i da, za razliku od drugih vojnih formacija, nije vršila genocid, istrebljenje, progon i druge zločine protiv čovječnosti koji se čine u okviru rasprostranjenih i sistemskih napada na civilno stanovništvo. Posebno je naglašeno da je zabrinjavajuća tendencija da se pokreću procesi protiv visokih oficira Armije Republike Bosne i Hercegovine za zločine manjeg obima, dok istovremeno ostaju neprocesuirani masovni i sistemski zločini počinjeni na području pod kontrolom agresorskih snaga.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović kazao je da daje punu podršku aktivnostima Udruženja generala Bosne i Hercegovine u borbi za istinu i pravdu. Delegaciju Udruženja generala Bosne i Hercegovine su činili general Rizvo Pleh, predsjednik Udruženja, generali Nedžad Ajnadžić i Ismet Alija, te Sadik Klinić, sekretar Udruženja, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Otvoreno pismo u povodu potvrđivanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka od strane Suda BiH Otvoreno pismo u povodu potvrđivanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka od strane Suda BiH
Druga press konferencija - Rad Tužilaštva Bosne i Hercegovine Druga press konferencija - Rad Tužilaštva Bosne i Hercegovine

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine