Udruženje Generala BiH - Logo

Otvoreno pismo u povodu potvrđivanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka od strane Suda BiH

Otvoreno pismo u povodu potvrđivanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka od strane Suda BiH

I pored jasnih zahtjeva koje smo na osnovu dokaza, odluka MKSJ, sudova u Londonu i Beču i Tužilaštva BiH, iznijeli na press konferenciji održanoj 5. maja ove godine, ne samo da javnost nije dobila nikakve argumentovane odgovore o podizanju optužnice za dešavanja u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, nego smo 12. maja putem medija obaviješteni da je optužnica potvrđena što dodatno izaziva sumnju da se radi o političkim pritiscima u ovom predmetu, zbog čega ponovo insistiramo da se, prije nego što optužnica stane na pravnu snagu, u ovom slučaju detaljno pregledaju svi priloženi dokazi, kao i sve odluke koje su tome prethodile, a prvenstveno odluke MKSJ-a i Tužilaštva BiH iz 2012. godine, po kojima nije bilo dokaza za podizanje optužnica.

Da li je moguće da je sudija koji je potvrdio optužnicu za samo nekoliko dana uspio pregledati 500 dokaza i 277 svjedočenja koji su, kako su mediji objavili, priloženi uz optužnicu, ili da utvrdi koji su to novi dokazi, i zašto se nekome nakon 20 godina toliko žuri?

Ponovo podsjećamo na zahtjeve koje smo iznijeli na press konferenciji koju su organizirali Udruženje generala i veterani odreda Lasta, a koje su podržali branitelji iz još devet udruženja i udruženja žrtava:

Pozivamo Sud BiH, Tužilaštvo BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće da sagledaju i istraže da li je došlo do zloupotrebe u postupku podizanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka imajući u vidu:

  1. Odluku Haškog tužiteljstva o Dobrovoljačkoj,
  2. Presudu britanskog suda kada je po potjernici iz Srbije zbog događaja u Dobrovoljačkoj uhapšen Ejup Ganić, a koja se temeljila na haškim dokumentima,
  3. Presude suda u Austriji kada je opet po potjernici iz Srbije uhapšen Jovan Divjak, a koja je u potpunosti uvažila odluku britanskog suda i haške dokumente, Odluku Tužilaštva BiH o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka.
  4. A posebno tražimo od OHR-a, OSCE-a i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove da izvrše monitoring ovog slučaja. Nakon podizanja optužnice u slučaju Dobrovoljačka tražimo odgovore na sljedeća pitanja: 1. Na osnovu čega je ponovo pokrenuta istraga o Dobrovoljačkoj nakon svih ovih odluka, pogotovo nakon odluke Tužilaštva BiH iz 2012. godine? 2. Koji su se to “novi dokazi“ pojavili nakon 30 godina i da li je u pravu bio Haški sud koji je smatrao da se radi o politički motiviranom slučaju? Dosje haškog tužilaštva na 377 stranica u kojem smatra da nema krivične odgovornosti za pojedince koji su se danas našli u optužnici Tužilaštva BiH sa svim objašnjenjima i imenima nalazi se u Tužilaštvu BiH. Do kraja ćemo insistirati na zakonitosti u postupku Tužilaštva BiH i upravo zbog toga tražimo da se i međunarodne institucije uključe u monitoring ovog slučaja, posebno u analizu obustavljene istrage iz 2012. godine kada je saslušano više od 350 svjedoka, među kojima i pripadnici međunarodnih organizacija i svjedoci iz Srbije. Tražit ćemo i utvrđivanje veze između odluke Ustavnog suda BiH, koji nije naložio novu istragu nego je samo obeštetio dvije apelantkinje zbog greške Tužilaštva BiH, odnosno da li je Tužilaštvo BiH zloupotrebilo odluku Ustavnog suda BiH da ponovo pokrene istragu o Dobrovoljačkoj? Dok svjedočimo brojnim istragama protiv onih koji su branili zemlju i Sarajevo, među kojima su i istrage u kojima je završen Viktor Bubanj, završen Veliki park, završena Dobrovoljačka, sramotna je činjenica da ni 30 godina od početka opsade Sarajeva nema niti jedne optužnice protiv onih koji su grad držali pod opsadom i ubijali građane Sarajeva. Nema istraga za opsadu Goražda, Bihaća, Tešnja… Tražimo da se uspostavi monitoring od strane VSTV-a i međunarodnih organizacija u pogledu sabotaže i blokade istraga za opsadu Sarajeva od strane Tužilaštva BiH. Ukoliko se do kraja ove godine ne podignu optužnice za opsadu Sarajeva tražit ćemo odgovornost rukovodećih tužilaca i svih nadležnih tužilaca uključenih u progon ratnih zločinaca, uključujuću i krivičnu odgovornost. Tražimo da Tužilaštvo BiH hitno, shodno odluci Vijeća ministara BiH i Revidiranoj strategiji stavi u prioritet 300 predmeta A kategorije Pravila puta dostavljenih od haškog suda, među kojima su i desetine saglasnosti koje se odnose na opsadu Sarajeva. Slučaj Dobrovoljačka je od početka ispolitiziran, s jasnom ulogom Beograda, kako bi se izjednačile strane u ratu i kako bi se promijenio sam karakter rata. Niti su svi bili isti, niti je u BiH bio građanski rat. Presude Haškog tribunala su to decidno potvrdile. Nema balansiranja odgovornosti i nema relativiziranja zločina. Patriotama BiH istina je vrhovni prioritet. Izborili smo se za istinu u Haagu, borit ćemo se i izboriti i za istinu u Sarajevu!
30-ta godišnjica formiranja "Crnih labudova" u Sarajevu 30-ta godišnjica formiranja "Crnih labudova" u Sarajevu
Delegacija Udruženja sa Predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine Delegacija Udruženja sa Predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine