Udruženje Generala BiH - Logo

Posjeta Općini Tešanj i brigadiru Armije RBiH Mustafi Cerovcu

Posjeta Općini Tešanj i brigadiru Armije RBiH Mustafi Cerovcu

Danas je delegacija Udruženja generala Bosne i Hercegovine posjetila Općinu Tešanj i obišla brigadira Armije RBiH Mustafu Cerovca.

U zaista ugodnoj atmosferi obavili smo razgovor sa načelnikom Općine gospodinom Suadom Huskićem, koji nas je upoznao sa stepenom razvoja u ovoj progresivnoj bh općini. Posebno je bio emotivan susret sa našim ratnim saborcem, komandantom OG 7.jug/2.korpusa Armije RBiH, Mustafom Cerovcem.

Prenesene su mu iskrene želje naših članova za što brži oporavak i svako dobro. Proveli smo zaista ugodno vrijeme i prisjetili se zajedničkih uspomena na historijsko vrijeme i događaje.

U našoj delegaciji bili su generali Džemal Merdan i Mustafa Polutak.

Obilježavanje godišnjice Patriotske lige Bosanske krajine u Bihaću Obilježavanje godišnjice Patriotske lige Bosanske krajine u Bihaću
Delegacija Udruženja generala Bosne i Hercegovine u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u povodu Dana nezavisnosti naše države Delegacija Udruženja generala Bosne i Hercegovine u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine u povodu Dana nezavisnosti naše države

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine