Udruženje Generala BiH - Logo

Presuda generalu Sakibu Mahmuljinu - bez obzira na naše lične osjećaje i uzburkane emocije, ne želimo komentarisati presudu

Presuda generalu Sakibu Mahmuljinu - bez obzira na naše lične osjećaje i uzburkane emocije, ne želimo komentarisati presudu

Udruženje generala Bosne i Hercegovine od svoga osnivanja uvijek je doprinosilo i doprinosi izgradnji i jačanju institucija države Bosne i Hercegovine. U povodu današnje presude našem članu generalu Sakibu Mahmuljinu izrečene pred Sudom Bosne i Hercegovine, bez obzira na naše lične osjećaje i uzburkane emocije, ne želimo komentarisati presudu.

Međutim, kako smo se borili za odbranu naše države devedesetih godina, istim žarom ćemo nastaviti borbu i danas, ali ovaj put kroz podršku i lični doprinos izgradnji stabilnih državnih institucija po mjeri svih građana. Naš prioritet će ostati i na istrajavanju u pravnoj borbi kroz koju ćemo dokazati i pred domaćim pravosudnim institucijama da u našoj odbrambeno-oslobodilačkoj borbi nije bilo sistematskih zločina, a što je i dokazano u dugogodišnjem radu Haškog tribunala. Oslanjajući se na nalaze Tribunala i mnoštva drugih međunarodnih institucija vezanih za karakter rata u Bosni i Hercegovini imamo vjeru da će se naše pravosuđe otrgnuti od svih vrsta pritisaka, pa i od onih koji pokušavaju izjednačiti „sve strane“.

U konkretnom slučaju generala Mahmuljina, vjerujemo da će nadležne pravosudne institucije u Bosni i Hercegovini (Ustavni Sud BiH), a u konačnici, ako se bude moralo, i nadležni evropski sudovi, sagledati sve relevantne dokaze i donijeti konačnu presudu.

Zaustaviti pokušaj Tužilaštva BiH da trideset godina nakon početka agresije na RBiH, fabrikuju optužnice protiv pripadnika legitimnih organa vlasti i Oružanih snaga RBiH Zaustaviti pokušaj Tužilaštva BiH da trideset godina nakon početka agresije na RBiH, fabrikuju optužnice protiv pripadnika legitimnih organa vlasti i Oružanih snaga RBiH
Saopštenje u povodu istupa Stjepana Kljujića na FACE TV Saopštenje u povodu istupa Stjepana Kljujića na FACE TV

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine