Udruženje Generala BiH - Logo

Zaustaviti pokušaj Tužilaštva BiH da trideset godina nakon početka agresije na RBiH, fabrikuju optužnice protiv pripadnika legitimnih organa vlasti i Oružanih snaga RBiH

Zaustaviti pokušaj Tužilaštva BiH da trideset godina nakon početka agresije na RBiH, fabrikuju optužnice protiv pripadnika legitimnih organa vlasti i Oružanih snaga RBiH

Članovi Udruženja generala Bosne i Hercegovine pozivaju VSTV i Sud BiH da spriječe i zaustave pokušaj Tužilaštva BiH da trideset godina nakon početka agresije na BiH, fabrikuju optužnice protiv pripadnika legitimnih organa vlasti i Oružanih snaga RBiH, za događaje kao što je Dobrovoljačka ulica. A o kojima je svoj konačni stav zauzeo i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u Haagu, ali i to isto Tužilaštvo BiH.

Podsjećamo da je Haško tužilaštvo 2003. godine, nakon uvida i analize svih dokaza, smatralo da ne postoji osnovana sumnja da su navedeni počinili teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Takođe je 2012.godine Tužilaštvo BiH 2012.godine donijelo odluku da se obustavi istraga u predmetu „Dobrovoljačka ulica“, zbog nedostatka dokaza protiv osumnjičenih, a sada se ponovo pokušava pritiscima na Sud BiH izdejstvovati sudski proces.

Tražimo od Suda BiH i VSTV-a da analiziraju sve dosadašnje pokušaje Tužilaštva BiH da optuže lica navedena u optužnici, a posebno da istraže mišljenja i stavove haških tužilaca koji su odbili fingirane dokaze koji su iz Beograda preko Banja Luke proslijeđeni u Haag 2003. godine. Naglašavamo da je kompletan predmet – RR1104 – Haškog tužilaštva, na 377 stranica, sa svim analizama i zaključcima, dostavljen Tužilaštvu BiH. U njemu je navedeno da nema krivične odgovornosti za navedena lica, a ti haški dokumenti se već godinama kriju od naše javnosti.

Očekujemo da će, nakon što sagleda sve te dokaze, Sud BiH odbiti potvrditi optužnicu. Progon branitelja Republike Bosne i Hercegovine traje godinama kako bi se promijenila historija, a naša odbrana prikazala kao građanski rat u kome su svi bili isti. Podizanjem optužnice u slučaju „Dobrovoljačka ulica“ i pored ranije navedenih odluka i stavova relevantnih međunarodnih i domaćih pravosudnih institucija, bosanskohercegovačko državno Tužilaštvo je i definitivno potvrdilo da, nažalost, učestvuje u tome. Niti je u Bosni i Hercegovini bio građanski rat, a niti smo bili isti. Potvrdio je to svojim presudama sud Ujedinjenih nacija u Haagu.

Žalosno je da se danas za tu istinu moramo boriti i u Sarajevu. U ratu smo zemlju od agresora branili oružjem, a naša najjača odbrana danas su presude i činjenice utvrđene u MKSJ zahvaljujući pravnim ekspertima iz cijelog svijeta, koji su se u haškim sudnicama borili i izborili za istinu o BiH. Bosna i Hercegovina je godinama meta mnogih negatora i raznih “eksperata“ koji nam nameću svoje narative i historijski revizionizam, dok su časni branitelji prisiljeni da se brane u montiranim sudskim procesima. Kao što smo ’92. stali u odbranu zemlje, tako smo i danas spremni i borit ćemo se i za istinu i za pravdu.

Susret Gradonačelnice dr. Benjamine Karić sa delegacijom Udruženja generala Bosne i Hercegovine Susret Gradonačelnice dr. Benjamine Karić sa delegacijom Udruženja generala Bosne i Hercegovine
Presuda generalu Sakibu Mahmuljinu - bez obzira na naše lične osjećaje i uzburkane emocije, ne želimo komentarisati presudu Presuda generalu Sakibu Mahmuljinu - bez obzira na naše lične osjećaje i uzburkane emocije, ne želimo komentarisati presudu

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine