Udruženje Generala BiH - Logo

Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa rukovodstvom Demokratske fronte

Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa rukovodstvom Demokratske fronte

U skladu sa svojim zaključcima Udruženje generala Bosne i Hercegovine je i danas nastavilo susrete sa probosansko-hercegovačkim i patriotskim strankama u Bosni i Hercegovini.

U sjedištu Demokratske fronte smo imali detaljne i iscrpne razgovore po pitanju narušavanja sigurnosne situacije i pokušaja rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine od strane režima bh entiteta “Republika srpska”. Kao domaćini dočekali su nas gospoda Milan Dunović, potpredsjednik FBiH, Zlatan Begić, potpredsjednik DF i zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH, Sifet Podžić, Ministar odbrane BiH, Vlatko Glavaš, zastupnik u Parlamentarnoj skupštini BiH i Hamed Hodžić, Izvršni sekretar DF.

U toku razgovora ustanovili smo da imamo zajedničke stavove i namjeru, da svi u skladu sa svojim mogućnostima, prvenstveno radimo na zaštiti mira, dostignutih evropskih i demokratskih vrijednosti, vjekovni zajednički život, te teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Članovi delegacije Demokratske fronte, obzirom na njihove pozicije u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, upoznali su nas sa detaljima političke borbe koju vode probosanskohercegovačke političke stranke u institucijama Bosne i Hercegovine uz uvjeravanje da neće posustati ni po koju cijenu. Posebno su se zahvalili članovima Udruženja generala Bosne i Hercegovine na podršci svim političkim snagama koje brane Državu i civilizacijske i demokratske norme, a naglasili su da su to i očekivali od ljudi koji su branili Bosnu i Hercegovinu i njene narode u uslovima brutalne agresije.

Na kraju su se delegacije usaglasile da ćemo i dalje ostati u kontaktu, a da ćemo saradnju obogatiti novim vidovima i dići na još viši nivo. U sastavu delegacije Udruženja generala Bosne i Hercegovine bili su predsjednik Rizvo Pleh, generali Mustafa Polutak, Džemal Merdan, i sekretar Sadik Klinić.

Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa Fahrudinom Radončićem, predsjednikom SBB BiH Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa Fahrudinom Radončićem, predsjednikom SBB BiH
Održana sjednica Upravnog odbora UG BiH Održana sjednica Upravnog odbora UG BiH

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine