Udruženje Generala BiH - Logo

Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa Fahrudinom Radončićem, predsjednikom SBB BiH

Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa Fahrudinom Radončićem, predsjednikom SBB BiH

Danas se delegacija Udruženja generala Bosne i Hercegovine sastala sa predsjednikom Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudinom Radončićem, a u sklopu svojih planskih aktivnosti vezanih za trenutnu društveno-političku i sigurnosnu krizu u Bosni i Hercegovini.

Delegacija Udruženja, na čelu sa predsjednikom generalom Rizvom Plehom, je u vrlo otvorenom i srdačnom susretu sa gospodinom Radončićem prezentovala naše zaključke vezane za trenutu političku situaciju u našoj državi i krizi koja je nastala jednostranom i antiustavnom blokadom rada institucija Bosne i Hercegovine. Na sastanku je istaknuta obostrana apsolutna opredjeljenost za mir i stabilnost Bosne i Hercegovine i regiona, ali isto tako i potpuna podrška Bosni i Hercegovini, državi neupitnog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti.

U svojim izlaganjima članovi delegacije Udruženja istakli su da u punoj mjeri podržavamo rad državnih institucija, od kojih tražimo maksimalno zalaganje na rješavanju trenutne krize, te suglasje i zajedničko djelovanje svih patriotskih stranaka među kojima značajnu ulogu ima SBB na čelu sa Radončićem.

Razumijevajući zabrinutost članova Udruženja generala i opću situaciju u Bosni i Hercegovini, predsjednik SBB Fahrudin Radončić je naglasio značaj djelovanja Udruženja generala Bosne i Hercegovine, koje prije svega brine o svojoj državi, građanima, miru i ima osjećaj za prosperitet cjelokupne zajednice. Također, Radončić je potencirao apsolutnu sigurnost u patriotizam naših umirovljenih generala i istakao zajedničku uvjerenost da neće biti nikakvih vojnih sukoba i potrebe aktiviranja našeg vojničkog iskustva i znanja. 

Fahrudin Radončić je istakao da će on, kao i do sada, u punom kapacitetu raditi i doprinositi da se dođe do rješenja koja će doprinijeti demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine i njenom napredovanju na putu euro-atlantskih integracija, te da će uvijek biti na raspolaganju svim probosansko-hercegovačkim institucijama i organizacijama.

U delegaciji Udruženja bili su još i generali Džemal Merdan, Enes Husejnović, te generalni sekretar Udruženja Sadik Klinić.

Delegacija Udruženja generala Bosne i Hercegovine sa predsjednicima SDP BiH i NiP Delegacija Udruženja generala Bosne i Hercegovine sa predsjednicima SDP BiH i NiP
Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa rukovodstvom Demokratske fronte Udruženje generala Bosne i Hercegovine sa rukovodstvom Demokratske fronte

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine