Udruženje Generala BiH - Logo

Udruženje generala Bosne i Hercegovine u posjeti predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Udruženje generala Bosne i Hercegovine u posjeti predsjedavajućem Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić primio je predstavnike Udruženja generala Bosne i Hercegovine, Rizvo Pleh - predsjednik, Nedzad Ajnadžić - zamjenik, Sadik Klinić - sekretar, te Ismet Alija, Džemal Merdan – članovi Upravnog odbora.

Sa svoje strane predstavnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine dali su punu podršku presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Kovačević“, smatrajući je izuzetnom važnom za našu zemlju. Sa svoje strane, predsjedavajući Komšić je istakao da presuda uspostavlja novi standard i donju crtu ispod koje se ne smije ići u svim budućim razgovorima i pregovorima oko izmjena Ustava i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Posebno je istaknuto da presuda ima za cilj izmjenu kompletne paradigme u političkom sistemu Bosne i Hercegovine na način da ga se usklađuje sa evropskim standardima, koji su neophodan uslov za pristupanje Evropskoj uniji.

Osim toga, predstavnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine su iskazali svoju zabrinutost inertnošću međunarodne zajednice u smislu da je konstantno prisutno povlađivanje antidržavnim politikama čiji su nositelji Milorad Dodik i Dragan Čović, putem kojih se nastoji isporučiti suverenitet Bosne i Hercegovine prema susjednoj Hrvatskoj i Srbiji.

Zajednički je ocijenjeno da je u sadašnjem političkom trenutku veoma važno očuvati sve državne institucije i njihov nesmetan rad i pored najavljenih blokada i opstrukcija, koje dolaze iz bh. entiteta Republika Srpska.

(Vijesti.ba)

General Atif Dudaković i član Predsjedništva BiH dr Denis Bećirović su časne patriote General Atif Dudaković i član Predsjedništva BiH dr Denis Bećirović su časne patriote
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemal Ademović sastao se sa predstavnicima Udruženja generala Bosne i Hercegovine Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemal Ademović sastao se sa predstavnicima Udruženja generala Bosne i Hercegovine

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine