Udruženje Generala BiH - Logo

28.godišnjica 7.korpusa Armije RBiH

28.godišnjica 7.korpusa Armije RBiH

Danas je delegacija Udruženja generala Bosne i Hercegovine, u Travniku, prisustvovala obilježavanju 28.godišnjice formiranja 7.korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovom prilikom prisjetili smo se hrabrog ratnog puta ovoga slavnog korpusa, njegovih šehida i poginulih boraca i naravno rahmetli generala Mehmeda Alagića, koji je dostojanstveno vodio svoje borce. Zajednička poruka svih prisutnih je da uvijek bosanski narod mora biti budan i spreman na sve načine braniti svoju jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu, što je i emanet naših palih heroja.

Udruženje generala Bosne i Hercegovine održalo redovnu Skupštinu Udruženje generala Bosne i Hercegovine održalo redovnu Skupštinu
Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine - 30 godina ponosa i slave Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine - 30 godina ponosa i slave

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine