Udruženje Generala BiH - Logo

Formirana “Inicijativa za zaštitu i očuvanje istine o odbrambenoj borbi i ratu 1992. – 1995. – IZBOR

Formirana “Inicijativa za zaštitu i očuvanje istine o odbrambenoj borbi i ratu 1992. – 1995. – IZBOR

U Sarajevu je juče ozvaničeno formiranje “Inicijative za zaštitu i očuvanje istine o odbrambenoj borbi i ratu 1992. – 1995. – IZBOR", čiji su pokretači pored Udruženja generala Bosne i Hercegovine i novinar Dženana Karup Druško, Udruženje veterana odreda policije za specijalne namjene “Lasta”, Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja FBiH, Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH i Unija saveza udruženja policije FBiH.

Ovo je prvi slučaj da se na zajedničkom zadatku nalaze udruženja veterana Armije i MUP-a RBiH, te udruženja žrtava agresije na BiH.

Povod za pokretanje Inicijative je sve učestalije relativiziranje haškog naslijeđa, negiranje presuda i činjenica utvrđenih o ratu u Bosni i Hercegovini u presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, te historijski revizionizam. Poseban povod je i činjenica da se kroz određene postupke bh. pravosuđa pokušavaju nametnuti narativi u kojima se izjednačavaju strane u ratu i mijenja karakter rata. Kroz svoje aktivnosti želimo doprinijeti afirmaciji haškog naslijeđa, ali i da se javnosti, državnim institucijama, političkim i međunarodnim subjektima, dokumentirano i činjenično ukaže na politiku optuženja u Bosni i Hercegovini u pogledu teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava, zatim na očigledne pravne opstrukcije i blokade u provođenju državne Revidirane strategije za progon ratnih zločinaca i njenog Aneksa B, po kojem je prioritet Tužiteljstva BiH rad na oko 300 predmeta sa oznakom A koji su dostavljeni od strane Tužiteljstva MKSJ iz Haaga.

Aktivno ćemo raditi na onemogućavanju pravnog revizionizma presuda MKSJ/MICT koji su pravosnažno utvrdili agresiju Srbije i Hrvatske na RBiH. Cilj Inicijative je da u svoj rad uključi što veći broj udruženja i institucija koje imaju iste ciljeve.

Posebno se zahvaljujemo udruženjima koja su nam pružila nesebičnu podršku u toku priprema za formiranje Inicijative, u toku kojih smo održali dvije press konferencije ( Podizanje optužnice u slučaju “Dobrovoljačka” i Rad Tužilaštva BiH) i promociju Brošure “SARAJEVO 30 godina bez optužnice”, koju je izdalo Udruženje žrtava i svjedoka genocida.

Posebno se zahvaljujemo na podršci u početnim aktivnostima Udruženju Prve brigade policije Stari grad, Udruženju dobitnika najviših ratnih priznanja Kantona Sarajevo, Koordinaciji temeljnih boračkih udruženja Federacije BiH, Savezu brigadnih udruženja 1.korpusa Armije RBiH, Udruženju Specijalna jedinica MUP-a RBiH - Odred policije Bosna, Pokretu Majke enklave Srebrenica i Žepa, Savezu udruženja logoraša USK dr.Irfan Ljubljankić i svim općinskim udruženjima logoraša USK, Savezu udruženja boraca Patriotske lige BiH, kao i predstavnicima institucija i organa vlasti sa kojima smo do sada obavili razgovore.

Zaustaviti aveti fašizma u Mostaru Zaustaviti aveti fašizma u Mostaru
Saopštenje u povodu početka predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini Saopštenje u povodu početka predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine