Udruženje Generala BiH - Logo

Obavljena dženaza i ukop preminulog generala Salke Begića

Obavljena dženaza i ukop preminulog generala Salke Begića

Danas na Gradskom groblju „Bare“ u Sarajevu klanjana je džanaza namaz i obavljen ukop preminulog člana našega udruženja rahmetli generala Salke Begića. Sa dužnim poštovanjem i uz vojne počasti smo se oprostili sa našim dugogodišnjim kolegom, prijateljem i suborcem. U dostojanstvenoj atmosferi okupio se veliki broj članova porodice, prijetelja, članova Udruženja generala Bosne i Hercegovine, suboraca, pripadnika Zračnih snaga OS BiH i patriota.

Uz riječi generala Enesa Husejnovića još jednom smo se podsjetili na ulogu generala Begića u odbrani od agresije na našu domovinu, kao i u izgradnji Zračnih snaga u okviru Vojske FBiH čiji je bio komandant. Posebno emotivno je bilo evociranje uspomena i sjećanja generala Husejnovića na ljudskost rahmetli generala. 

Neka mu je vječni rahmet i lahka njegova i naša zemlja bosanska!

Preminuo penzionisani general Salko Begić Preminuo penzionisani general Salko Begić
Srdačan susret članova Udruženja i prijatelja iz Republike Hrvatske Srdačan susret članova Udruženja i prijatelja iz Republike Hrvatske

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine