Udruženje Generala BiH - Logo

Saopštenje u povodu istupa Stjepana Kljujića na FACE TV

Saopštenje u povodu istupa Stjepana Kljujića na FACE TV

Duže vremena nam je trebalo da pokušamo shvatiti neke od izjava člana Predsjedništva RBiH i Vrhovne komande OS RBiH, gospodina Stjepana Kljujića koje je izrekao u sinoćnjem gostovanju u emisiji Centralni dnevnik FACE TV. Odlučili smo da sa uvaženim gospodinom Kljujićem ne ulazimo u raspravu iz razloga poštovanja njegove funkcije u navedenim institucijama Republike Bosne i Hercegovine, ali ćemo iz respekta prema historijskim činjenicama ispraviti izrečene krive navode.

Naši članovi, penzionisani generali Vahid Karavelić i Nedžad Ajnadžić, kao zarobljenici tadašnje JA su razmijenjeni 13.maja 1992.godine, a ne u augustu 1992.godine kako je navedeno. U augustu 1992.godine general Karavelić je bio član Generalšataba OS RBiH, a 01.septembra 1992.godine raspoređen na dužnost Zamjenika komandanta 1.korpusa Armije RBiH na čijem čelu se nalazio Mustafa Hajrulahović - Talijan. General Ajnadžić je u augustu 1992.godine vršio dužnost Komandanta Podrinjske brigade ŠTO RBiH, u kojem periodu je radio na transformaciji jedinica i formiranju 101.bbr/1.korpusa čiji je u septembru postao i prvi komandant.

Izuzetno je tužno bilo čuti da član naše Vrhovne komande kaže da su pripadnici, jedne od ustrojenijih brigada Armije RBiH, 7.MSbbr/3.korpusa ARBiH “opljačkali” Vareš. Samo ćemo iznijeti činjenicu da su jedinice Armije oslobodile Vareš od jedinica HVO koje su imale, u to vrijeme, punu saradnju sa tzv. VRS i spriječavale sve pokušaje oslobađanja teritorija RBiH.

Posebno nas je pogodilo pominjanje naših preminulih prijatelja i saboraca od strane gospodina Kljujića. Obavještavamo ga ovom prilikom, da svake godine obilježavamo i odajemo počast prilikom godišnjica smrti generala Hajrulahovića, generala Šibera i generala Divjaka, zajedno sa njihovim porodicama, pripadnicima OS BiH, ministarstvima za pitanja boraca i prijateljima. A toga je i bio svjedok u par navrata prisustvujući godišnjicama generala Hajrulahovića.

Presuda generalu Sakibu Mahmuljinu - bez obzira na naše lične osjećaje i uzburkane emocije, ne želimo komentarisati presudu Presuda generalu Sakibu Mahmuljinu - bez obzira na naše lične osjećaje i uzburkane emocije, ne želimo komentarisati presudu
30-ta godišnjica formiranja "Crnih labudova" u Sarajevu 30-ta godišnjica formiranja "Crnih labudova" u Sarajevu

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine