Udruženje Generala BiH - Logo

Susret Dr Denisa Bećirovića sa delegacijom Udruženja generala u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine

Susret Dr Denisa Bećirovića sa delegacijom Udruženja generala u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine

Tokom sastanka je posebno istaknuta važnost mira, sigurnosti i stabilnosti u Bosni Hercegovini, kao preduslova za ostvarenja napretka države, kako u ekonomskoj, tako i drugim oblastima, uključujući i započete integracijske procese.

Razgovarali smo i o pitanjima procesuiranja ratnih zločina, pri čemu je skrenuta pažnja na usvojenu Revidiranu državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, kojom se prioritet daje predmetima sa A liste, a u skladu sa odlukama Međunarodnog krivičnog tribunala u Haagu. Uz podsjećanje na činjenicu da je pred Međunarodnim sudom pravde i Međunarodnim krivičnim tribunalom u Haagu utvrđeno da je rat u Bosni i Hercegovini definisan kao međudržavni sukob, posebno je naglašen i zaključak da je Armija Republike Bosne i Hercegovine bila jedina legalna i odbrambena vojska, koja u toku cijelog odbrambeno - oslobodilačkog rata nije vršila ratne zločine, niti druge zločine protiv čovječnosti.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Bećirović je izrazio podršku našim aktivnostima i nastojanjima da se na legalan i pravičan način dođe do istine i pravde u pogledu procesuiranja ratnih zločina.

Istaknuto je da Bosna i Hercegovina ima sve preduslove za pristupanje NATO integracijama, zakonsku legislativu kao i davno istaknute odluke najviših državnih organa, te da za nas nema alternative sveukupnim euro - atlanskim integracijama.

Delegaciju Udruženja generala Bosne i Hercegovine su činili predsjednik Udruženja Rizvo Pleh, generali Mustafa Polutak, Vahid Karavelić, Fikret Ćuskić i Sulejman Vranj, te sekretar Udruženja Sadik Klinić.

Održana Skupština Udruženja generala Bosne i Hercegovine Održana Skupština Udruženja generala Bosne i Hercegovine
Predstavnici Udruženja na okupljanju veterana u povodu neustavnog djelovanja od strane rukovodstva bh entiteta "Rs" Predstavnici Udruženja na okupljanju veterana u povodu neustavnog djelovanja od strane rukovodstva bh entiteta "Rs"

Prijatelji i saradnici Udruženja generala Bosne i Hercegovine